• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

ВИХОВНА РОБОТА В ШКОЛІ

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства”, «Концепцію виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”, «Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”, «Декларацію прав дитини” та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласногоуправління освіти, органів місцевого самоврядування. Виховна робота в школі базується на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах України. Діяла чітко визначена система, спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість учнів, що сприяло формуванню їх ціннісних орієнтирів та духовних пріоритетів.

Виховна робота спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування морально – духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, професіонал.Та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснюється за основними напрямками:

· національно-громадянське виховання;

· екологічне виховання та формування здорового способу життя;

· воєнно-патріотичне виховання;

· морально-правове виховання;

· художньо-естетичне виховання;

· творчий розвиток особистості;

· родинно-сімейне виховання;

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 684

Коментарi